Cơ hội mua sắm lớn nhất chưa từng có trong lịch sử addias Việt Nam, duy nhất tại MaxxSport. Khi mua từ 3 sản phẩm adidas nguyên giá (không bao gồm phụ kiện), khách hàng được giảm 33% trên tổng giá trị hóa đơn.

 Trong trường hợp hoá đơn mua hàng có sản phẩm giảm giá, nếu khách hàng lựa chọn chương trình 33% thì sản phẩm giảm giá đó sẽ được điều chỉnh về nguyên giá để hưởng 33% cho tổng hoá đơn.
- addias, Li-Ning, ASICS, le coq sportif, Lotto, 361º Sport: giảm 30-50% một số sản phẩm.
Tín đồ ba sọc hãy chớp ngay cơ hội mua sắm có 102 này tại MaxxSport nhé. Chương trình áp dụng từ ngày 17-25/4/2019 mà thôi.
Lưu ý: CTKM không áp dụng tại MaxxSport Aeon Bình Dương và MaxxSport Aeon Tân Phú.